ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គួរចងចាំ ! អ្នកបើកបរត្រូវយល់ដឹង អំពីការដកពិន្ទុ នៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មេីសចរាចរណ៍ ចំនួន១២ពិន្ទុនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ !

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ បើយោងតាមមាត្រា៤៣គ្រប់បណ្ណបេីកបរត្រូវមានពិន្ទុសរុបចំនួន១២ពិន្ទុហេីយចំនួនពិន្ទុត្រូវកាត់បន្ថយនៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មេីសចរាចរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

ក/៖ ត្រូវកាត់បន្ថយ 1ពិន្ទុ ចំនួន6ចំណុច

1_មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឫមួកសុវត្ថិភាព

2_ប្រេីភ្លេីងហ្វានៅពេលជួបយានមកពីទិសផ្ទុយ

3_ជាន់គំនួសបង្ហូតកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវ

4_លេីសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី1-19គីឡូម៉េត្រ|ម៉ោង។ 

5_បើកពេលយប់ដោយគ្មានភ្លេីងគ្រប់គ្រាន់។ 

6_ផ្ទុកមនុស្សលេីសកំណត់។

ខ/៖ ត្រូវកាត់បន្ថយ 2ពិន្ទុ មានចំនួន17ចំនុច

1_ហួសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី20-29គីឡូម៉េត្រ|ម៉ោង។ 

2_បេីកបរបង្កេីនល្បឿននៅពេលគេកំពុងជែងខ្លួន។ 

3_បត់ឆ្វេងស្ដាំមិនបានត្រឹមត្រូវ។ 

4_បត់ត្រឡប់ក្រោយនៅកន្លែងហាមបត់។ 

5_មិនគោរពលក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណបេីកបរ។ 

6_បត់ឆ្វេងស្ដាំឫឈប់មិនបានអោយសញ្ញាជាដំណឹង។ 

7_ជែង ឫជៀសមិនបានត្រឹមត្រូវ។ 

8_គ្មានទុកចន្លោះសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ បង្កគ្រោះថ្នាក់។ 

9_ធ្វេសប្រហែស រំខានដល់អ្នកប្រេីប្រាស់ផ្លូវដទៃទៀត។ 

10_មិនអោយសញ្ញាជាដំណឹងត្រឹមត្រូវពេលចេញដំណេីរ។ 

11_យានយន្តមានលក្ខណះបច្ចេកទេសមិនត្រឹមត្រូវ។ 

12_ផ្ទុកទំនិញមិនបានត្រឹមត្រូវ។ 

13_ចតយានយន្តនៅលេីគំនូសថ្មេីជេីងឆ្លងកាត់។ 

14_ឈប់រឺចតនៅលេីគំនូសតម្រឹមទ្រូងផ្លូវ។ 

15_ដាក់កុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំ អង្គុយនៅកៅអីខាងមុខ។ 

16_មិនបានដាក់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំអោយអង្គុយក្នុងកៅអីសម្រាប់កុមារអង្គុយរឺដេកក្នុងរថយន្ត។ 

17_គេចពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលត្រូវការត្រួតពិនិត្យ។

គ/៖ កាត់ 3ពិន្ទុ មាន12ចុះណុច

1_ឈប់ រឺចតនៅកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់។ 

2_ជែងដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ 

3_បេីកបរជែងគ្នានៅកន្លែងហាមឃាត់។ 

4_ប្ដូរទិសគ្មានអោយសញ្ញាជាដំណឹង។ 

5_បេីកបរឆ្លងកាត់គំនូសបង្ហូតកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវ។ 

6_ហួសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី30ដល់39គីឡូម៉ែត្រ|ម៉ោង។ 

7_បេីកបរក្នុងពេលមានអាត្រាជាតិស្រវឹងចាប់ពី0;25ដល់0,39មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាម។ 

8_បេីកបរប្រណាំងគ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ។ 

9_កំហុសការឈប់រឺការមិនផ្ដល់សិទ្ធអាទិភាពនៅកន្លែងថ្មេីជេីងឆ្លងកាត់។ 

10_មិនគោរពភ្លេីងសញ្ញាពណ៏ក្រហម។ 

11_មិនគោរពផ្លាកសញ្ញាឈប់ឫសញ្ញាអាទិភាព។ 

12_មិនគោរពសញ្ញាបញ្ជារបស់នគរបាលចរាចរណ៍។

ឃ/៖ ត្រូវកាត់ 4ពិន្ទុ មាន8ចំណុច

1_បេីកហួសល្បឿនចាប់ពី40ដល់49គីឡូម៉ត្រ|ម៉ោង។ 

2_បេីកបរមិនគោរពសិទ្ធអាទីភាពនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ។ 

3_បេីកបរទន្ទឹមគ្នា។ 

4_ធ្វេីអោយស្ទះចរាចរណ៍។ 

5_មិនបានផ្ដល់សិទ្ធអាទិភាពអោយយានមកពីទិសផ្ទុយ។ 

6_ទំនិញធ្លាក់ពីលេីយានពេលកំពុងបេីកបរ។ 

7_បេីកបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍

8_បេីកបរបង្ហោះរេចុះឡេីងឆាបរឺគៀរ។

ង/៖ កាត់ 6ពិន្ទុ មាន8ចំណុច

1_ហួសល្បឿ នកំណត់ចាប់ពី50គីឡូម៉ត្រ|ម៉ោងឡេីងទៅ។ 

2_អាត្រាជាតិស្រវុឹងចាប់ពី0,40មីលីក្រា មក្នុងមួយលីត្រខ្យល់រឺចាប់ពី0,80ក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈា មឡេីងទៅ។ 

3_រត់គេចខ្លួនពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

4_ប្រេីប្រាស់ផ្លាកលេខនិងប័ណ្ណសំគាល់យានក្លែងក្លាយ។ 

5_ល្មេីសច្បាប់ចរាចរណ៍ហេីយបង្កអោយមានរបួសដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនាហេីយបណ្ដាលអោយរងគ្រោះអសមត្ថភាពធ្វេីការងារក្នុងរយះពេលស្មេីរឺលេីសពី8ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃកេីតហេតុ រឺស្លាប់។ 

6_កំហុសមិនរាងចាលនៃការប្រេីប្រាស់ប័ណ្ណបេីកបរហួសសុពលភាព រឺមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយាន។ 

7_បដិសធមិនអោយធ្វេីតេសជាតិអាល់កុលឫសារជាតិញៀន។ 

8_ផ្ទុកមនុស្សលេីទំនិញ។

ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តបទល្មេីសម្ដង ការកាត់ពិន្ទ្មមិនត្រូវអោយលេីសពី8ពិន្ទុឡើយ៕

ដោយ ៖ សហការី


ចែករំលែក៖