ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការupdate ថ្មីជាលើកទី 2 របស់ Windows 10 បានចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញា

ចែករំលែក៖

ឥឡូវនេះថា Windows 10 creators update បានមកដល់ជាផ្លូវការហើយ ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងតែឆ្ពោះទៅរកការ update ម្ដងទៀតដែលសំខាន់ នៅក្នុងចេញផ្សាយកាលវិភាគរបស់ខ្លួន។ ទោះបីជាយើងមាន Microsoftថ្មី នឹងនាំចេញផ្សាយដែលសំខាន់មួយទៀតក្នុងខែកញ្ញា ក្នុងឆ្នាំនេះ។ Redmond ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅ2ដងក្នុង1ឆ្នាំ បានបញ្ចេញកាលវិភាគថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 និង យូរជាងនេះទៀត ។

សេចក្តីប្រកាសនេះបានដាក់ Windows 10 និង Office 365 ProPlus នៅកាលវិភាគដូចគ្នា ដែលគួរតែងាយស្រួល support និង ដំណើរការសុីសង្វាក់គ្នាទៅមុខបានល្អ។ ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផ្នែកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម Windows លោក Bernardo Caldas ការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុង blog post មួយ។ ក្រុមហ៊ុនព្យាយាមបង្កើត large-scale, costly wipe-and-replace Windows deployments រៀងរាល់ពីរបីឆ្នាំកាលពីមុន។

ក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនបានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការចេញផ្សាយខាងមុខនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែ Redstone 3 ត្រូវបានលេចឡើងមក ហើយអ្នកប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Windows Insider កំពុងតែចាំមើលភាពអស្ចារ្យ feature ថ្មី ដូចជាការត្រួតពិនិត្យ Windows Power សំរាប់ background apps។ យោងទៅតាម The Verge បានអោយដឹងថា ក្រុម Windows 10 កំពុងធ្វើការជាមួយនឹង Project Neon ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងផ្លាស់ប្តូរការរចនាមួយចំនួនដែលមើលឃើញដូចជាការកែសំរួលមឺនុយចាប់ផ្តើមនិងតម្លាភាពបន្ថែមទៀត ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖