ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Amazon បើកដំណើរការឌីជីថល Subscription ថ្មីនៅលើទីផ្សារ

ចែករំលែក៖

នៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសថា បានបើកដំណើរការទីផ្សារមួយសំរាប់ក្រុមហ៊ុនទីបីដែលលក់ subscription សំរាប់សេវាកម្មឌីជីថល។ សេវាកម្មថ្មីដែលគេបានហៅថា Subscribe with Amazon នឹងបម្រើនៅចំនុចកណ្តាលមួយ ជាទីកន្លែងមួយគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ឌីជីថល subscription ។ ខណៈពេលនេះដែរ អាជីវកម្មនឹងត្រូវអនុវត្ត និង ទទួលបានការអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទីផ្សារ តម្រូវការនេះគឺមិនមានការលំបាកទេ ។ សំរាប់ពេលនេះ រាល់ផលិតផលត្រូវតែមាន digital app, website ឬ software ជាមួយនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគិតថ្លៃនៃការកើតឡើងមួយចំនួន។ ឧទាហរណ៍: ទីផ្សារបច្ចុប្បន្នផ្តល់នូវអ្វីជាច្រើនផ្សេងគ្នា ដូចជាការដំណើរការលក់ទៅ New Yorker ហើយ subscription ទៅនឹងបណ្តាញសេវាទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ Sling និង វីដេអូការបង្រៀន Creativebug។

អាជីវកម្មទាំងនោះ នឹងត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងការគោរពបញ្ជាទិញនៅទំព័រ Amazon និងការផ្តល់ជូននូវប្រភេទជម្រើសនៃការទិញ រួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំ ជាប្រចាំខែ និងអ ត្រាប្រចាំឆ្នាំ។ ហើយជាការពិតណាស់ ក្រុមហ៊ុននឹងមានជម្រើសផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសដល់អតិថិជនក្រុមហ៊ុន Amazon ដូច្នេះពួកគេគួរតែជ្រើសរើសយកព្រោះវាមានភាពស្រួល ហើយចំនេញពេលវេលា ។ ក្រុមហ៊ុន Amazon ត្រូវកាត់ 30 ភាគរយនៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនឆ្នាំដំបូងដែលជាអតិថិជនមួយដែលបានចុះទៅ 15 ភាគរយអោយបន្ទាប់ពីនោះ៕ ហេង លក្ខិណា

 


ចែករំលែក៖