ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមតាំងពិព័រណ៌ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៤ ពីថ្ងៃទី១១-១៣ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងណាននីង ខេត្តក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមតាំងពិព័រណ៌ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៤ ពីថ្ងៃទី១១-១៣ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងណាននីង ខេត្តក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន


ចែករំលែក៖