ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការធ្វើតេស្តថ្មីរបស់ Instagram បន្ថែមការបង្ហោះមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងមតិព័ត៌មានរបស់អ្នក

ចែករំលែក៖

Instagram បានចាប់ផ្តើមសាកល្បងផ្នែក “ផ្ដល់យោបល់សម្រាប់អ្នក” ថ្មី នៅក្នុងមតិព័ត៌មានរបស់ក្រុមតូចមួយនៃអ្នកប្រើ។ ផ្នែកថ្មីនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនូវការបង្ហោះ Instagram ដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចូលចិត្ត ឬក្បួនដោះស្រាយគិតថានឹងទាក់ទាញអ្នកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមតិរបស់អ្នកដែលអាចសម្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀត សម្រាប់សេវាកម្មចែករំលែករូបភាព ប្រសិនបើលក្ខណៈពិសេសត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Verge, Instagram បានបញ្ជាក់ពីការធ្វើតេស្តនេះ។ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា “យើងតែងតែសាកល្បងវិធីថ្មី ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកទៅនឹងមាតិកាដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើ Instagram” ។ ការបង្ហោះដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចូលចិត្តមានយូរហើយនៅក្នុងផ្នែក “following” នៅក្នុងផ្ទាំងការជូនដំណឹង notifications ។
កាលពីដើមថ្ងៃនេះ Instagram បានចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Hashtag នៅក្នុងមតិព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។ បើទោះបីជា Instagram នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទផ្នែកដែលបានណែនាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដែលយើងបានឃើញការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលក្ខណៈពិសេសថ្មីទាំងពីរអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវរបៀបដែលអ្នកប្រើ Instagram 800 លាននាក់ ទាក់ទងជាមួយមតិព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។ វាលំបាករួចជាស្រេចជាមួយនឹងការតម្រៀបតាមក្បួនដោះស្រាយរបស់ Instagram ដើម្បីស្វែងរកតាមមតិរបស់អ្នកប៉ុន្តែបន្ថែម នៅក្នុងផ្នែកដែលបានផ្ដល់យោបល់ថ្មី និងសញ្ញាដែលមានសក្តានុពល ហើយវាអាចកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃវនិងពិបាកក្នុងការស្វែងរកការបង្ហោះពីមនុស្សដែលអ្នក follow ៕ ហេង លក្ខិណា

ចែករំលែក៖