ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពការងារមានប្រាក់ខែល្អសមរម្យយូរអង្វែង សូមបោះឆ្នោតអោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក៖

កូនក្មួយដែលតស៊ូខិតខំមកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានា គឺប្រាកដជាចង់បានការងារធ្វើល្យូរអង្វែង, មានប្រាក់ខែល្អសមរម្យជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ល្អៗ សម្រាប់ខ្លួនឯងផង និងសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារផង។

ពូសូមផ្តាំផ្ញើកូនក្មួយទាំងអស់ត្រូវខិតខំធ្វើការ កុំប្រព្រឹត្តិគ្រឿងញៀនអោយសោះ ហើយកុំបង្កការញុះញុងអោយមានបាតុកម្មបះបោរនៅតាមរោងចក្រដែលបង្ករការរំខានដល់កម្មករជាច្រើនដទៃទៀតដែលគេចង់ធ្វើការ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គឺគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ មិនត្រូវអោយមានជើងកាងដើរក្រឡុកក្នុងរោងចក្រជាដាច់ខាត។

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពការងារមានប្រាក់ខែល្អសមរម្យយូរអង្វែង សូមកូនក្មួយបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃីទ ២៩ កក្កដា ២០១៨ ៕


ចែករំលែក៖