ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Google បានអំពាវនាវឲ្យមានប្រាក់ពិន័យចំនួន 5 ពាន់លានដុល្លារពី Android សហភាពអឺរ៉ុប

ចែករំលែក៖

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៃការពិន័យជិត 5 ពាន់លានដុល្លាររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីស្ថាប័ននិយតកម្មមួយបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc បានរំលោភបំពានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្តដោយចេតនា ក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងទៅ The Verge ។

នៅក្នុងបណ្តឹងដំបូងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ថា Google បានរំលោភបំពានលើទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួនដោយការប្រមូលផ្តុំផលិតផលដូចជាការស្វែងរករបស់ Google និងកម្មវិធី Chrome និងបង់ថ្លៃក្រុមហ៊ុនផលិត ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចូលការស្វែងរកតាម Google ជាលំនាំដើម។

បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តកាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងប៉ុន្តែយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បាននិយាយថាវាមិនត្រូវបានដាក់រហូតដល់ថ្ងៃនេះទេ។ ការសម្រេចចិត្តដំបូងនេះបានផ្តល់ឲ្យ Google 90 ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់នូវការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបន្តផ្តល់ជូន Google Play Store នៅលើឧបករណ៍។ ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះត្រូវបានដាក់បណ្តឹងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងរយៈពេលនោះត្រូវបានបញ្ចប់។

វាជាការផាកពិន័យជាលើកទី 2 ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុប។ ដំបូងបានមកនៅរដូវក្តៅ ចុងក្រោយនៅពេលនិយ័តករបានចោទប្រកាន់ថា Google បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេវាកម្មទិញឥវ៉ាន់របស់ខ្លួនខ្ពស់ជាង អ្នកប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក។ Google ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យ 2,7 ពាន់លានដុល្លារពីគណៈកម្មការ នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឥរិយាបថនោះ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖