ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ផែនទី Google នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាយការណ៍អំពីអន្ទាក់ល្បឿននិងការថយចុះចរាចរណ៍

ចែករំលែក៖

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ ហ្គូហ្គោលបានបន្ថែមវិធីយឺត ៗ ក្នុងការរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុនៅលើដងផ្លូវដូចជាគ្រោះថ្នាក់ការបិទផ្លូវ និងការថយចុះនៃចរាចរណ៍។ ទោះយ៉ាងណាចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍នេះហ្គូហ្គោលនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់ផែនទីហ្គោហ្គោល នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នឹងអាចរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុផ្លូវផងដែរ។

នៅក្នុងការសរសេរប្លុក (តាមរយៈគេហទំព័រ 9to5Google) ហ្គូហ្គោលនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នឹងអាចរាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់គាំងអន្ទាក់ល្បឿននិងការថយចុះនៃចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។ ដើម្បីរាយការណ៍ពីឧប្បត្តិហេតុមួយអ្នកនឹងប៉ះប៊ូតុងថ្មីមួយនៅក្រោមត្រីវិស័យនៅក្នុង UI រុករកបើកបរដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង GIF នេះ៖

អ្នកប្រើ iOS មិនមែនជាអ្នកដែលទទួលបានជម្រើសនៃការរាយការណ៍ថ្មីទេ – ហ្គូហ្គោលនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ វេទិកាទាំងពីរនឹងអាចរាយការណ៍អំពីការសាងសង់តាមដងផ្លូវ ការបិទផ្លូវ រថយន្តខូចតាមដងផ្លូវ និងវត្ថុនៅលើដងផ្លូវក្នុងការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពនាសប្តាហ៍នេះ។

ផ្នែកដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់វ៉ាយគឺវាផ្តល់នូវរូបភាពត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវជុំវិញអ្នកដូច្នេះអ្នកអាចមានគំនិតប្រសើរជាងមុនអំពីស្ថានភាពផ្លូវបច្ចុប្បន្ន។ សង្ឃឹមថាឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីរធំ ៗ អាចរាយការណ៍ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិតជាងមុននោះផែនទីហ្គូហ្គោលនឹងផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នា ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖