ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១នាក់ នៅថ្ងៃទី ២២ខែមិថុនា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១នាក់ នៅថ្ងៃទី ២២ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង៖

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖