ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន៧០០៩១នាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Ministry of Health (MoH) would like to inform the public as the following:
ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ៖
(Number of people voluntary for Covid-19 vaccination (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) from 10 February– 05 March 2021):

១. សរុបអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ៖ ៧០០៩១នាក់ (ស្រី ២០៦៨៤នាក់) ។
(Number of voluntaries came for vaccination from 10 February– 05 March 2021: 70091 persons (Female: 20684)

២. អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖ ៥៨៨៦៥នាក់ (ស្រី ១៥៥៧៣នាក់)។
(Number of people vaccinated: 58865 persons (Female: 15573)

៣. អ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់៖ ១១២២៦នាក់ (ស្រី ៥១១១នាក់)។
(Number of people not allow for vaccination due to health-related problems: 11226 persons (Female: 5111)។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់អោយដឹងពី
លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
H.E. Dr. Or Vandine Secretary of State and Spokesperson of MoH of Cambodia៕

ដោយ៖ សិលា


ចែករំលែក៖