ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោក ហេង វុទ្ធី ប្រធានក្រុមការងារបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយឃុំអារក្សត្នោត ចុះជួបសមាជិកតាមខ្នងផ្ទះ បង្រៀនអំពីរបៀបគូសលើសន្លឹកឆ្នោត

ចែករំលែក៖

   ខេត្តកំពង់ចាម ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២  លោក ហេង វុទ្ធី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំអារក្សត្នោត , លោកអនុប្រធានការងារ និងសហការី បានចុះដល់មូលដ្ឋានភូមិគីឡូ៧ , ភូមិគីឡូ១០ និងភូមិបែកអន្លូង ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកតាមខ្នងផ្ទះ បង្រៀនអំពីរបៀបគូសលើសន្លឹកឆ្នោត និងណែនាំឲ្យត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ សំរាប់យកទៅបោះឆ្នោត នាពេលខាងមុខ ។

     ដោយក្រុមការងារបានជួបជាមួយសមាជិកបក្សរួមមាន ÷ 

      ១.ភូមិគីឡូ៧ ចំនួន៤៩៣នាក់ (ស្រីចំនួន២៧១នាក់)

     ២.ភូមិគីឡូ១០ ចំនួន១៣០នាក់ (ស្រីចំនួន៨០នាក់)

     ៣.ភូមិបែកអន្លូង ចំនួន១៦៦នាក់ (ស្រីចំនួន៩៥នាក់)

សរុបសមាជិកចំនួន៧៨៩នាក់(ស្រីចំនួន៤៤៦នាក់) ៕

ដោយ៖ វណ្ណៈ


ចែករំលែក៖