ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Chelsea បើកការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងពីការគំរាមកំហែងនៅកន្លែងធ្វើការ

ចែករំលែក៖

ម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្លិប Chelsea បានតែងតាំង “ក្រុមត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅ” ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នៃការគំរាមកំហែងនៅក្លិប។ អត្ថបទ New York Times បានអះអាងថា លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនាយកដ្ឋានរបស់ក្លិបមួយនាំឱ្យមាន “វប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការដែលមានជាតិពុល” ។

អតីតបុគ្គលិក Richard Bignell បានយកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងខែមករាជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកធ្វើកោសល្យវិច័យបានភ្ជាប់វាទៅនឹង “ការអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ការងាររបស់គាត់”

ឥឡូវនេះ Chelsea នឹង“ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មសិទ្ធិពីមុន” ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបង្ហាញថា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លិបដែលបានចូលកាន់តំណែងថ្មីជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការ និងវប្បធម៌សាជីវកម្មដែលផ្តល់អំណាចដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងធានាថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព រួមបញ្ចូល ផ្តល់តម្លៃ និងជឿជាក់។ជំហានដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ថ្មី ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលស្របនឹងតម្លៃរបស់ក្លិប

លោក Bignell ត្រូវ​បាន​ក្លិប​ពណ៌នា​ថា ​ជា​សមាជិក​ដែល​ពេញ​និយម​ និង​មាន​ការ​គោរព​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​គ្រួសារ​ផ្សព្វផ្សាយ​បាល់ទាត់​និង​កីឡា​ដ៏ធំទូលាយ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីបានបន្ថែមថា “បេះដូងរបស់យើងចេញទៅគ្រួសារទាំងមូលរបស់ Richard នៅពេលដឹងអំពីកាលៈទេសៈ កម្មសិទ្ធិថ្មីបានទាក់ទងយ៉ាងសកម្មទៅកាន់គ្រួសាររបស់ Richard តាមរយៈដំបូន្មានរបស់ពួកគេ”

ដោយ៖ ភារៈ(រូបភាព ៖ BBC Sport)


ចែករំលែក៖