ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Monaco, Roma, Legia, Clermont ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួន

ចែករំលែក៖

 

dw

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Monaco, Roma, Legia, Clermont ជាក្រុម ដែលមានសង្ឃឹមឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះ និងប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ជម្រុះ UEFA Champions League
វគ្គ Play-off ជើងទី២
Plzeň Vs Ludogorets
Plzeň ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Příbram ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ludogorets ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Zlín ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Ludogorets ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levski Sofia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Plzeň ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Montana ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/16Ludogorets 2 – 0 Plzeň
22/01/16Ludogorets 2 – 1 Plzeň

Hapoel Vs Celtic
Hapoel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Maccabi Haifa ៤-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Celtic ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ra’anana ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Celtic ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ InterMilan ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Hapoel ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ St. Johnstone ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/16Celtic 5 – 2 Hapoel

Legia Vs Dundalk
Legia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Górnik ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dundalk ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arka Gdynia ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។
Dundalk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Galway ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bray ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Legia ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/16Dundalk 0 – 2 Legia

Roma Vs Porto
Roma ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Latina ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Porto ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Udinese ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Porto ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rio Ave ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Roma ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Estoril ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/16Porto 1 – 1 Roma

Monaco Vs Villarreal
Monaco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Guingamp ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Villarreal ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nantes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Villarreal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Leganés ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Monaco ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Granada ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/08/16Villarreal 1 – 2 Monaco

ឆេក Cup
Třebíč Vs Zlín
Třebíč ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sokol ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Hulín ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sigma II ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Zlín ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Příbram ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Praha ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Liberec ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
Břeclav Vs Baník
Břeclav ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Velká Bíteš ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Vrchovina ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bzenec ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Baník ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Znojmo ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Třinec ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Labem ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Benešov Vs Labem
Benešov ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brozany ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Králův ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Písek ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Labem ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Frýdek ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Baník ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Baník ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

អង់គ្លេស Conference North
Fylde (3) Vs Salford(5)
Fylde ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brackley ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Altrincham ៦-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Alfreton ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Salford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stalybridge ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ United of Man ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Nuneaton ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/04/12Fylde 1 – 0 Salford
21/03/12Salford 0 – 2 Fylde
29/01/11Fylde 1 – 3 Salford
16/10/10Salford 3 – 1 Fylde
17/04/10Fylde 0 – 1 Salford
03/02/10Salford 3 – 1 Fylde
បារាំង Cup ជុំទី២
Orléans Vs Laval
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tours ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ajaccio ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sochaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Troyes ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ GFCA Ajaccio ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/02/15Laval 1 – 1 Orléans
13/09/14Orléans 1 – 1 Laval

Auxerre Vs Strasbourg
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bourg ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bourg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Clermont ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Niort ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tours ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Nîmes ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/01/15Auxerre 1 – 0 Strasbourg
20/01/08Auxerre 1 – 1 Strasbourg
16/08/07Strasbourg 3 – 0 Auxerre
20/09/06Auxerre 2 – 0 Strasbourg
13/05/06Auxerre 4 – 0 Strasbourg

Clermont Vs Créteil
Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Amiens ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sochaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Auxerre ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Paris ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Consolat ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Béziers ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Créteil 0 – 3 Clermont
07/11/15Clermont 1 – 0 Créteil
21/02/15Clermont 1 – 0 Créteil
20/09/14Créteil 2 – 2 Clermont
08/02/14Créteil 2 – 0 Clermont
31/08/13Clermont 0 – 0 Créteil
15/08/07Créteil 0 – 3 Clermont

Sochaux Vs Brest
Sochaux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ GFCA Ajaccio ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Clermont ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Orléans ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Valenciennes ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Red Star ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Valenciennes ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Sochaux 2 – 1 Brest
28/11/15Brest 1 – 0 Sochaux
28/02/15Brest 1 – 1 Sochaux
24/09/14Sochaux 0 – 0 Brest
12/05/13Brest 0 – 2 Sochaux

Lens Vs Paris
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajaccio ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nîmes ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Amiens ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Red Star ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sedan ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Lens 0 – 1 Paris
12/12/15Paris 0 – 1 Lens

Havre Vs Châteauroux
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Reims ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ GFCA Ajaccio ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Châteauroux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nîmes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Quevilly ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Boulogne ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/05/15Châteauroux 0 – 0 Havre
10/01/15Havre 1 – 1 Châteauroux
22/02/14Havre 0 – 0 Châteauroux
21/09/13Châteauroux 2 – 2 Havre
02/03/13Havre 1 – 0 Châteauroux
28/09/12Châteauroux 1 – 1 Havre
17/03/12Châteauroux 1 – 0 Havre

World – Club Friendlies
Hallescher Vs Dortmund
Hallescher ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Jahn២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hansa ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kaiserslau ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Dortmund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bilbao ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Bayern Münich ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sandhausen ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Compostela Vs Deportivo
Compostela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Arandina ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lugo ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ourense ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Deportivo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Villarreal ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Gijón ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Eibar ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/05/98Deportivo 2 – 6 Compostela
21/12/97Compostela 0 – 0 Deportivo
16/04/97Deportivo 1 – 0 Compostela
16/11/96Compostela 0 – 0 Deportivo
24/01/96Deportivo 2 – 0 Compostela
10/09/95Compostela 4 – 0 Deportivo
05/03/95Deportivo 1 – 0 Compostela

ប្រេស៊ីល Serie B
Corrêa(20) Vs Avaí(15)
Corrêa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Atlético GO ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Goiás ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Vasco ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Avaí ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Londrina ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Pelotas ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bahia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/05/16Avaí 2 – 0 Corrêa
17/09/14Avaí 3 – 2 Corrêa
08/06/14Corrêa 1 – 1 Avaí
04/09/02Avaí 2 – 0 Corrêa

Pelotas(5) Vs Atlético GO(3)
Pelotas ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ CRB ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Avaí ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Paraná ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Atlético GO ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Corrêa ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bahia ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Oeste ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/05/16Atlético GO 1 – 0 Pelotas
14/11/08Atlético GO 2 – 0 Pelotas
12/10/08Pelotas 1 – 0 Atlético GO

Londrina(6) Vs Goiás(17)
Londrina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avaí ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bragantino ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ CRB ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Goiás ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Joinville ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Luverdense ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Corrêa ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/05/16Goiás 1 – 1 Londrina ៕


ចែករំលែក៖