ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Chrome casting ពន្លឿនការចាក់ផ្សាយរាល់វីដេអូទៅកាន់ទូរទស្សន៍

ចែករំលែក៖

តាមក្បួនទូទៅ អ្នកបញ្ជូន Chrome browser tab ទាំងមូលទៅ Chromecast ជាមធ្យោបាយក្រោយបំផុត។ គុណភាពរាងខ្ជីខ្ជាបន្តិចបើអ្នកពិតជាចង់ប្រើវានៅពេលដែល service អត់មាន native casting support ដូច Amazon Prime Video។ Google អាចផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវហេតុផលល្អដើម្បីប្រើ option នេះកាន់តែញឹកញាប់។ Version ចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ Chrome មានរួមបញ្ចូល support យ៉ាងលំបាកសំរាប់ feature មួយដែលរក្សាទុកគុណភាព និង ដំនើរការនៃវីដេអូនៅពេលដែលអ្នកចាក់បញ្ចាំង ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកវីដេអូមួយពេញអេក្រង់ ខណៈពេលការចាក់បញ្ចាំង នោះ software បញ្ជូន raw bitstream របស់វីដេអូទៅទូរទស្សន៍របស់អ្នក។ អ្នកនឹងមិនទទួលបានវីដេអូរអាក់រអួរ ដូចអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីចាក់មើលនោះទេ។

ការអនុវត្តន៍សាមញ្ញនេះ អ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យវីដេអូមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈ flag ដូចនេះ (chrome://flags/#media-remoting) ។ François Beaufort suggests របស់ Google ការប្រើប្រាស់ Vimeo ផ្តល់ឱ្យការសាកល្បងមួយ ប៉ុន្តែ Android Police បានគ្រប់គ្រងអោយសហការជាមួយនឹង Amazon និង Adult Swim វេបសាយរបស់ Cartoon Network រួមជាមួយនឹង service ផ្សេងៗទៀត។ មិនមានការធានាថានឹងឈានដល់កែ version បន្ថែមទៀតនៃ Chrome ក្នុងវេលាទាន់សម័យកាលនេះនៅឡើយទេ។ ទោះជាយ៉ាងណា វាជាការងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញ Google ជំរុញឱ្យ feature នេះជាវិធីនៃការបំពេញ gab ដែលងាយមើលឃើញក្នុង Cast support ស្រមៃមើលឃើញស្ទើរតែគ្រប់វីដេអូណាមួយនៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាវីដេអូ ដើម្បីទទួលបានជាមួយកម្មវិធីនេះ។ វាមានចំនុចល្អបំផុតនោះគឺមើលវីដេអូមិនមានភាពរំខានដោយការចាំយូរ ឬ វីដេអូទាក់ៗ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖