ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់ប៉ាតង់ជាង 500 លានដុល្លារលើ iMessage

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យដោយតុលាការសហព័ន្ធរដ្ឋតិចសាស់ក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបង់ប្រាក់ចំនួន 502,6 លាន ដុល្លារអាមេរិកទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា VirnetX ដែលជាវេនចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកច្បាប់លើ FaceTime និង iMessage ដែលមានអាយុប្រាំបីឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុន Apple និង VirnetX បានធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងតុលាការចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតប៉ាតង់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone បានរំលោភប៉ាតង់ចំនួន 4 របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត។ជម្លោះតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានពន្យារពេលហើយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងជាច្រើននិងការអំពាវនាវចំនួននៃការអំពាវនាវ។ ចុងបញ្ចប់យើងបានដឹងពីការប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ 2017 នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យបង់ប្រាក់ចំនួន439,7លានដុល្លារដែលជាការសម្រេចចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍។

VirnetX គឺជាអង្គភាពបញ្ជាក់ពីប៉ាតង់ដែលមានន័យថាគំរូអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់ខ្លួនអាស្រ័យលើការប្តឹងក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនិងលក់ផលិតផលដោយផ្អែកលើច្បាប់រំលោភច្បាប់ប៉ាតង់និងការបកស្រាយរលុងនៃបទបញ្ជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ ក្រុមហ៊ុន VirnetX មានមូលដ្ឋាននៅ Zephyr Cove រដ្ឋ Nevada ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ដែលជាកម្មសិទិ្ធប្រឌិតដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកកាន់កាប់ប៉ាតង់ដែលមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យក្នុងរឿងកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញារហូតដល់តុលាការកំពូលបានបង្ក្រាបការអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុន។

ក្រុមហ៊ុន VirnetX ក្នុងការដាក់ឯកសារ SEC បានពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរកប្រាក់ដោយនិយាយថា ផលបត្រកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនគឺជាមូលដ្ឋាននៃគំរូអាជីវកម្មរបស់យើង។ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើង 44 ភាគរយនៅថ្ងៃនេះដោយសារព័ត៌មាននៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សហព័ន្ធ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់។តុលាការឧទ្ធរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហព័ន្ធនៅវ៉ាស៊ីនតោនបច្ចុប្បន្នកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនូវករណីដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងប៉ាតង់លើបណ្តឹងប៉ាតង់អះអាងថាប៉ាតង់ទាំងនោះមិនមានសុពលភាព ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖