ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ទូរទស្សន៍ ThinQ របស់ក្រុមហ៊ុន LG ឆ្នាំ 2018 ឥឡូវនេះគាំទ្រពាក្យបញ្ជាសំឡេង Alexa

ចែករំលែក៖

រាល់ទូរសព្ទដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន LG ឆ្នាំ 2018 (OLEDs និង Super UHDs ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCD) នឹងគាំទ្រដល់ការបញ្ជាសំលេងដែលបានបញ្ជូនតាមរយៈឧបករណ៍ Alexa ដែលមានស្រាប់របស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍ Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Spot, និង Echo Plus ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យទូរទស្សន៍ដ៏សំខាន់ទាំងអស់ដូចជាកម្រិតសម្លេងការលេង / ផ្អាកការចាប់ផ្តើមឈប់សម្រាកឆាប់បញ្ជូនស្វែងរកមាតិកានិងប្តូរប៉ុស្តិ៍។

ក្រុមហ៊ុន LG កំពុងហៅជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Alexa ដែលមានឈ្មោះថា “LG SmartThinQ Skill” ដែលជាឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា “LG SmartThinQ Skill” ។ គ្រាន់តែស្វែងរកវានៅក្នុងកម្មវិធី Alexa របស់អ្នកដើម្បីដំឡើងវា។ អ្នកអាចរកបាននូវបញ្ជីពេញលេញនៃទូរទស្សន៍ LG AI-enabled ទាំងអស់នៅទីនេះ។ ទូរសព្ទ ThinQ របស់ក្រុមហ៊ុន LG ឆ្នាំ 2018 ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវ Google ជំនួយការរួមបញ្ចូលដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកមានជម្រើសនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីប្រើ – ឬគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖