ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវពិន័យ 6,6 លានដុល្លារបន្ទាប់ពី iPhone និង iPad បានឈប់ដំនើរការដោយសារតែពួកគេមានផ្នែកទីបី

ចែករំលែក៖

តុលាការអូស្រ្តាលីបានពិន័យ Apple 9 លានដុល្លារអូស្រ្តាលី (ប្រហែល 6,6 លានដុល្លារ) ដោយសារតែការបដិសេធមិនជួសជុល iphone និង iPad ដែលកាលពីមុនត្រូវបានជួសជុលដោយផ្នែកទីបី។ អ្នកប្រើបានទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីសុំជំនួយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយដោយ “Error 53” ដែលជាការធ្វើឱ្យទាន់សម័យផ្នែកទន់ដែលធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានជួសជុលដោយភាគីខាងក្រៅមិនអាចដំណើរការបាន។

ក្រុមហ៊ុន Apple បាននិយាយថាវាបានបញ្ឆោតអតិថិជនអូស្រ្តាលីយ៉ាងហោចណាស់ 275 នាក់ដែលឧបករណ៍របស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការជួសជុល។ យោងតាមគណៈកម្មការប្រកួតប្រជែងនិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់អូស្ត្រាលីបានឱ្យដឹងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុននេះបានប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួន 5.000 នាក់។

ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រាប់ The Verge នៅឆ្នាំ 2016 នៅពេលដែលកំហុសបានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាវាគឺជាលទ្ធផលនៃ “ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ” ដើម្បីប្រាកដថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Touch ID ស្របច្បាប់កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ បើសិនជា iOS បានរកឃើញថាមិនមានភាពឆែកឆេរការត្រួតពិនិត្យបានបរាជ័យហើយ Touch ID រួមទាំងការប្រើប្រាស់ Apple Pay ត្រូវបានបិទផងដែរ។ ជាទូទៅកំហុសទាំងនោះបានបង្ហាញឡើងដោយសារមានការរំខានរវាង Touch ID និងក្រុមហ៊ុនសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងមូលត្រូវបានប៉ះពាល់ក៏ដោយ , មិនមែនគ្រាន់តែជាឧបករណ៏ប៉ះ។ ក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញការជួសជុលដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បញ្ហានេះ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖