ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Instagram បានបន្ថែម emoji shortcuts សម្រាប់ការ comment ឲ្យកាន់តែរហ័ស

ចែករំលែក៖

Instagram បានបន្ថែម shortcuts លើសញ្ញាអារម្មណ៍(emoji) ទៅកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដោយដាក់សញ្ញាអារម្មណ៍ដែលត្រូវបាន ប្រើច្រើនបំផុតរបស់អ្នកនៅលើក្តារចុចរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើម comment លើ post។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីនេះ ត្រូវបានគេដាក់ឱ្យដំណើរការយ៉ាងទូលំទូលាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើតេស្តជាសាធារណៈចាប់តាំងពីខែឧសភាមកនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ។

Emoji ថ្មីនឹងមិនបង្ហាញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលក្តារចុចត្រូវបានគេប្រើដូចជាឆ្លើយតបទៅរឿងឬដាក់ចំណងជើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំនួនមនុស្សម្នាដ៏ច្រើនដែលបញ្ចេញមតិដោយសញ្ញាអារម្មណ៍វាគួរជួយកាត់បន្ថយពេលវេលា ដែលត្រូវធ្វើក្នុងការ comment ។

សញ្ញាអារម្មណ៍ថ្មីបានដាក់ឲ្យដំនើរការនៅការ update ចុងក្រោយបំផុតរបស់ Instagram ទាំងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖