ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន រូបថតមួយចំនួនដែលទាក់ទងដល់កិច្ចព្រៀងប៉ារីស ២៣ តុលា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួនដែលទាក់ទងដល់កិច្ចព្រៀងប៉ារីស ២៣ តុលា ។

សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បានថ្លែងនៅលើបណ្តាញសង្គមថា «ខួប២៥ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស ខ្ញុំបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស ២៣ តុលា ។

ពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញរូបថតកាលពីអតីតកាលខ្លះរបស់ខ្ញុំ ពេលនៅជាយុវជននាដំណាក់កាលសង្គ្រាម និងដំណាក់កាលសន្តិភាពផង សង្គ្រាមផង ដំណាក់កាលវាយផងចចារផង ទំរាំឈានដល់សន្តិភាពទាំងស្រុង» ៕

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 23 43 112


ចែករំលែក៖