ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការវាយតម្លៃរបស់ Amazon បានកើនឡើងលើសពី 1 សែនកោដិដុល្លារ

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Amazon បានឈានដល់កម្រិតនៃការដាក់ទុនទីផ្សារជាង 1 សែនកោដិដុល្លារកាលពីថ្ងៃនេះដោយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទី 2 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆ្លងកាត់សញ្ញានេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានវាយលុកលេខ 13 ខ្ទង់នៅក្នុងខែសីហា តាមរយៈ CNBC ។

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចំនួន 2 505 ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុននៅថ្ងៃនេះដែលវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យ មានលើសពីតម្លៃ 2.050,27 ដុល្លារអាមេរិកដែលវាត្រូវឆ្លងកាត់ 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារបើទោះជាតម្លៃបានធ្លាក់ចុះ។ ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃផ្សារហ៊ុននិងការពិតដែលថាទីផ្សារនៅតែមានសកម្មភាពវាទំនងជាថាក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងប្រែប្រួលត្រឡប់មកវិញនិងចេញទៅក្រៅលើស 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។

ក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជាក្រុមហ៊ុនទី 2 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈានដល់កម្រិតទីផ្សារចំនួន 1 សែនកោដិដុល្លារនិងជាក្រុមហ៊ុនទី 3 នៅទូទាំងពិភពលោក (បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន PetroChina បានឈានដល់ 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2007) ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖