ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Microsoft នាំមកនូវ OneDrive Files On ស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ Mac

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងនាំយកលក្ខណៈពិសេស On-Demand របស់ OneDrive ទៅម៉ាកាវ។ អ្នកសាកល្បង OneDrive beta នឹងអាចចូលដំណើរការលក្ខណៈពិសេសនៅថ្ងៃនេះដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ OneDrive ប្រើកន្លែងដាក់សម្រាប់ឯកសារ ជំនួសឱ្យការធ្វើ syncing folders ទាំងមូលលើ MacBook ។ អ្នកប្រើ Mac នឹងអាចទាញយកឯកសារនៅពេលពួកគេប្រើវា ជំនួសឱ្យការខ្ជះខ្ជាយ space ដោយធ្វើ syncing OneDrive Library ទាំងមូល។

លក្ខណៈពិសេសឯកសារនៅលើតម្រូវការតម្រូវឱ្យ MacOS 10.14 Mojave (ដែលនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ) និងប្រព័ន្ធឯកសារ Apple File (APFS) ដែលមានទ្រង់ទ្រាយ។ អ្នកអាចទទួលបានការចូលដំណើរការដើមនៅលើតម្រូវការ ឯកសារ OneDrive នៅលើ Mac នៅទីនេះ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរ OneDrive របស់ Mac និង Windows ទៅជាមូលដ្ឋានលេខកូដតែមួយដូច្នេះវានឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងសាកល្បងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនសម្រាប់ MacOS ជារៀងរាល់ខែ។ នោះនឹងរួមបញ្ចូលនូវលក្ខណៈសាកល្បងដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្ម Touch Bar និងលក្ខណៈពិសេស OneDrive នាពេលអនាគតដែលគ្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 និងលើសពីនេះ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖