ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ លើសហើយលោកបង

ចែករំលែក៖

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មានការចែករំលែកតៗគ្នាអំពីវីដេអូ និងរូបភាព​របស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ អ៊ឹម ជីវ៉ា ដែលបានធ្វើត្រាប​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ឈាង វុន អំពីករណី​កម្មកររោងចក្រ​ ។ ការចែករំលែក​វីដេអូ និងរូបភាពនោះ មិនមែនអ្នកទាំងអស់ សុទ្ធតែគាំទ្រសកម្មភាព​របស់បុរសឈ្មោះ អ៊ឹម ជីវ៉ា នោះឡើយ ។ មួយចំនួននៃអ្នកតែៗ ស្ករៗ ពិតជាបានវាយប្រហារបន្ថែម​ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រឈាង វុន ដោយមិនបាន​ស្តាប់ឲ្យស៊ីជម្រៅ និងមានហេតុ​ផលនោះឡើយ ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្លឹមសារគឺជារឿងមួយ ដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​ឈាង វុន ។ ប៉ុន្តែ​ទង្វើរបស់​បុរសឈ្មោះ អ៊ឹម ជីវ៉ា ធ្វើត្រាប​តាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ​នោះ​ត្រូវគេមើលឃើញថា លើសហើយ ។

ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មើលឃើញថា អ្វីដែល​ជាការធ្វើត្រាបតាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ គឺជាអំពើមិនគប្បីទាល់តែសោះ ទោះបីវាជាកំហុសឆ្គង​របស់អ្នក​តំណាងរាស្ត្រនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ វាមិនត្រឹមត្រូវទេ ពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រ​កើតឡើង​ពីការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋ ដូច្នេះ មិនអាចលេងសើចបានឡើយ ប៉ុន្តែគេអាចរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានូវចំណុចខុសឆ្គង ឬចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះ ។ ប៉ុន្តែការធ្វើត្រាប របស់​បុរសឈ្មោះ អ៊ឹម ជីវ៉ា គឺជាការវាយប្រហារ​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមិនអាចទទួលយកបាន ។ លោកអ៊ឹម ជីវ៉ា អាចនិយាយថា «អុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រអើយ ខុសហើយ ឬដោយសម្តីយ៉ាងសមរម្យ ថ្លៃថ្នូរ ដោយមិនត្រូវ​ធ្វើត្រាបក្នុងកាយវិការ​ដែលមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះឡើយ» ។ នេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំបាទយល់ថា តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ មិនគួរត្រូវបានយកមកកំប្លុកកំប្លែង បែបនេះទេ?

វាជាសេរីភាពហួសហេតុ ពោលគឺ​វាជាការរំលោភបំពាន លើសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រ ។ រឿងកំហុស​យ៉ាងណារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឈាង វុន គឺជារឿងមួយ ប៉ុន្តែការធ្វើត្រាប គឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន ។ ដូច្នេះ ទង្វើរបស់បុគ្គលឈ្មោះ អ៊ឹម ជីវ៉ា គឺជាការប្រមាថ និងជាការមើលងាយ ដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ។ យ៉ាងហោចណាស់ ក៏លោក​គិតថា តំណាងរាស្ត្រម្នាក់នោះមានអាយុច្រើនជាងខ្លួនដែរ ។ ដូច្នេះ ការធ្វើត្រាបបែបនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេរំពឹងថា អ្នកតំណាងរាស្ត្រ ឈាង វុន មិនយក​ក្តីចំពោះ​យុវជនក្មេងខ្ចីម្នាក់នេះព្រោះតែចង់ល្បីឡើយ ៕ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់


ចែករំលែក៖