ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនព័ត៌មានសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនព័ត៌មានសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិចក ។ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖


ចែករំលែក៖