ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសផ្អាកការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទទីស្តីការក្រសួង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ខេត្ត ស្តីពី ការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខាងក្រោម៕

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖