ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំណេះដឹង​ទូទៅ ​៖​ ប្រព័ន្ធអាហារក្នុងទឹកមិនត្រឹមតែផ្តល់តែអាហារប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏បានផ្តល់ការងារ និងប្រាក់ចំណូលផងដែរ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖​ យើងត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរពីការរស់នៅពឹងលើប្រភពពណ៌ខៀវ ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចចិញ្ចឹមចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងកើនឡើង ខណៈពេលដែលយើងធ្វើការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ។ នេះបេី​យោង​តាមប្រភពព័ត៍មានពី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​។ 

ស្ថានភាពជលផល និងវារីវប្បកម្មពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ ដែលមាននៅតាម សមុទ្រ បឹង និងទន្លេរបស់យើងគឺ មានចំណុចពិសេសជាច្រើន។ ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃធនធានធម្មជាតិ បានកើតឡើងដោយសារការការពារ និងអភិរក្សបានល្អ។ វាផ្តល់អាហារ ការងារ និងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់។ 

សព្វថ្ងៃនេះមនុស្ស ៥៨,៥ លាននាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ២១% បានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជលផល និងវារីវប្បកម្មជាចំបង។ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រហែល ៦០០ លាននាក់ ពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះ។ ក្នុងចំណោមជីវៈចម្រុះចំនួន ១៧៨ លានតោន ដែលផលិត ក្នុងនោះ ១៥៧ លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្ស។ ផលិតកម្មអាហារក្នុងទឹកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង ១៥% ទៀតនៅឆ្នាំ២០៣០។ 

ប្រព័ន្ធអាហារក្នុងទឹកគឺជាគន្លឹះនៃសន្តិសុខស្បៀងរបស់យើង ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរប្រភពពណ៌ខៀវគឺចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀង។ យើងបន្តផលិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សមធម៌ និងនិរន្តរភាព ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជន ដែលកំពុងកើនឡើង ធានានិរន្តរភាពការងារ និងជីវភាពរស់នៅ ព្រមទាំងចូលរួមអភិរក្សបរិស្ថានដ៏មានតម្លៃរបស់យើង៕

ដោយ​៖សហការី​


ចែករំលែក៖