ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ហ្វេសប៊ុកបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់កូនក្មេង ទោះបីមានការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញ

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកកំពុងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីផ្ញើសាររបស់ខ្លួន បើទោះបីជាអ្នកជំនាញកុមារ ដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន បញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនេះ ក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលចោទសួរអំពីការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្វេសប៊ុក ទៅក្រុមប្រឹក្សាយោបល់មួយចំនួនដែលបានយល់ព្រមឲ្យបង្កើតកម្មវិធីនេះក៏ដោយ។

កម្មវិធីផ្ញើសារកុមារអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងអាយុក្រោម 13 ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ។ វានឹងមិនបង្ហាញការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ហើយអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្តាយជាអ្នកកំណត់ឲ្យកូន ៗរបស់ពួកគេផ្ញើរសារទៅមិត្តរូបណា។ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នក រិះគន់និយាយថា វាប្រើដើម្បីទាក់ទាញក្មេងៗចូលក្នុងបណ្តាញសង្គម ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ហើយនិងចាប់កំហុស មនុស្សវ័យក្មេងនៅលើហ្វេសប៊ុក នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមប្រកួតជាមួយ Snapchat ឬកម្មវិធី Instagram ។ ពួកគេនិយាយថាក្មេងៗមិនគួរប្រើកម្មវិធីបែបនេះទេ ទោះបីជាពួកគេប្រើវាជាញឹកញាប់ក៏ដោយ។

“វាគួរអោយ ព្រួយបារម្ភដែលថា ហ្វេសប៊ុកប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ ដ៏ទូលំទូលាយហើយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់កូនក្មេងរបស់កុមារ” នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅសប្តាហ៍របស់ យុទ្ធនាការសម្រាប់កុមារគ្មាន ពាណិជ្ជកម្ម។

កម្មវិធីផ្ញើសារកុមារបានបើកដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធ iOS នៅក្នុងខែធ្នូ។ វាបានមកដល់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នៅក្នុងខែមករានិងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កាលពីថ្ងៃពុធ។ ហ្វេសប៊ុកបានសរសើរក្រុមអ្នក ប្រឹក្សា អ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានជួយរៀបចំកម្មវិធីនេះនៅក្នុងឆ្នាំមុនពេលវាចាប់ផ្តើម៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖