ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Google Home ជាមួយ Amazon Alexa: តើមួយណាល្អជាង?

ចែករំលែក៖

ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់លក់ Alexa កាលពីជាង 3 ឆ្នាំមុនក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងស្វែងរកការយកចិត្ត ទុកដាក់លើការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មី សម្រាប់អ្នកឧបករណ៍ បំពងសំឡេងឆ្លាតវៃ។

ទីភ្នាក់ងារឌីជីថលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញផ្សាយការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថា Google Home មានប្រសិទ្ធភាពជាងក្រុមហ៊ុន Amazon Alexa ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររាប់ពាន់ក្នុងប្រភេទផ្សេងគ្នា។ ការប្រើកម្មវិធីដែលមានកម្មសិទ្ធអ្នកចូលរួមសិក្សាបានសួររាល់ឧបករណ៍សំណួររាប់ពាន់អំពីហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើដំណើរ និងការលក់រាយ និងរថយន្តនិងការវាស់ស្ទង់ភាពត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយខុសគ្នា។

Google Home បានទទួលជ័យជម្នះនៅក្នុងជុំនីមួយៗ: សម្រាប់ការធ្វើដំណើរវាបានឆ្លើយតបយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំនួន 6 ដងច្រើនជាង Alexa ។ សម្រាប់ការទិញលក់រាយ វាបានឆ្លើយត្រឹមត្រូវប្រាំដងច្រើនជាងនេះជាញឹកញាប់; សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុវាឆ្លើយតបបានប្រាំដងច្រើនជាងនេះ។ និងសម្រាប់រថយន្ត វាផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវបីដងជាញឹកញាប់។

ក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថាឧបករណ៍ទាំងពីរនេះកាន់តែឆ្លាតវៃនិ ងឆ្លាតជាងមុនដោយមានសមត្ថភាពឆ្លើយសំណួរបាន 8% ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖