ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ត្រួតពិនិត្យ តាមដានពីអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ចំណីអាហារទូទាំង២៥ រាជធានី ខេត្ត

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ តាមដានពីអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ចំណីអាហារទូទាំង២៥ រាជធានី ខេត្ត។
សូមអានសារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូខាងក្រោម៖

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖