ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ដំណឹងល្អពីខេត្តបាត់ដំបង! លទ្ធផលសំណាកតេស្តលើកទី១ ចំនួន២២៩ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩- ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា

ចែករំលែក៖

ខេត្តបាត់ដំបង៖ រដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង មេត្តាជ្រាបថា លទ្ធផលសំណាកតេស្តលើកទី១ ចំនួន២២៩ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩នឹង៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា នៅខេត្តបាត់ដំបង គឺទទួលបាន លទ្ធផល អវិជ្ជមានទាំងអស់ (Negative) ។
រដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វេីចត្តាឡីស័ក​ សូមអនុវត្តបន្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ! សូមអរគុណ ៕

ដោយ៖ ចន្ទ លីហ្សា


ចែករំលែក៖