ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (Digital Economy) _ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន (ICT) គឺជាបណ្តាញឆ្អឹងខ្នង?

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ការរីកដុះដាលជាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន (ICT) ជុំវិញពិភពលោក គឺជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

បណ្តាប្រទេសដែលនាំមុខក្ន្ងពិភពលោក ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានរីកចម្រើន និងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពពេញលេញនៃថ្នាលឌីជីថលរបស់ពួកគេ នឹងទទួលបានការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រ។

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នាំ​មុខ​ពិភពលោក​ ក្នុង​ផ្នែក​នៃវឌ្ឍនភាពផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា។ ព្រំដែនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះគឺដោយសារតែមានសក្ដានុពលនៃឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួន មូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ យន្តការហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិយាកាសដ៏រស់រវើកនៃការធ្វើនវានុវត្តន៍។

អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចសម្រេចបានដោយប្រទេសដែលដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងទាញយកសក្តានុពលផលិតភាពជាអតិបរមានៃប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ពួកគេ។ ក្នុង​វិស័យ​នវានុវត្តន៍​បច្ចេកវិទ្យា សហរដ្ឋអាមេរិក​គ្របដណ្ដប់​លើ​ពិភពលោក។ 

អត្ថប្រយោជន៏ប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសគឺដោយសារសក្ដានុពលទីផ្សារ សសរស្តម្ភរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ រចនាសម្ព័ន្ធមូលនិធិ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីច្នៃប្រឌិតដែលរីកចម្រើន។

បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនបានកើនឡើងដល់ប្រជាប្រិយភាពជាកត្តាកំណត់ដ៏សំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខជាតិ និងការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ។ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលបានឈានមុខគេដោយផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់នៃ ICT ដែលនាំទៅដល់គន្លងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់សង្គម។ វាជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីការចែកចាយដើមទុនឡើងវិញ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចែករំលែក និងកំណើន។

គំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាមដាន ព្រោះវាដើរតួជារង្វាស់រង្វាល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ។ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរួមមានទំនិញ និងសេវាកម្ម ដូចដែលបានពិភាក្សាពីមុន ដែលត្រូវបានផលិត ឬដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ ដូច្នេះ ឧស្សាហកម្ម ICT គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ វាបម្រើជាអ្នកព្យាករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបាននៃកំណើនរបស់វា។ ការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងការវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ICT និងការរីកចំរើននៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលគឺមានវត្តមានទាំងអស់។ នេះបង្ហាញថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឃសេដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ និងកំពុងរីកចម្រើន ICT បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

នវានុវត្តន៍ ថាមវន្តប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត និងព័ត៌មាន និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ICT នឹងជំរុញការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសណាមួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលត្រូវបានផ្តល់ដោយឧស្សាហកម្ម ICT និងវិស័យដែលបើកដំណើរការដោយ ICT ។ តាមរយៈការវិភាគការរួមចំណែករបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងលទ្ធផលនៃការបង្កើតការងារ ប្រាកដជាចង្អុលបង្ហាញពីតួនាទីដ៏មានតម្លៃនៃវិស័យ ICT នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

សូចនាករ ICT ការប្រកួតប្រជែងជាសកល

ការវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងទ្រព្យសកម្ម ICT៖ ផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី និងអ៊ីនធឺណិត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត គឺជាកត្តាកំណត់ដ៏សំខាន់នៃការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿន។ ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងការប្រកួតប្រជែងជាសាកលរបស់ប្រទេសជាក់លាក់អាចត្រូវបានកំណត់គុណសម្បត្តិជាចម្បងចំពោះអត្រាកំណើនក្នុងការវិនិយោគ ICT ។ ផលប៉ះពាល់នៃទ្រព្យសកម្ម ICT ដែលវាស់វែងជាតម្លៃនៃសេវាមូលធន ICT ជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប គឺជាការណែនាំក្នុងការវាយតម្លៃការរួមចំណែកកំណើនពេញលេញនៃវិស័យ ICT ។ ហើយនៅផ្នែកខាងមុខនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានមុខគេជាសកល ដោយរក្សាបាននូវការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង។ ប្រទេសឥណ្ឌា និងចិនបានលេចចេញជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងលំហនេះផងដែរ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃមូលធន (ឬសេវាមូលធន) ដែលទ្រព្យសកម្ម ICT នាំមកនូវកំណើន GDP តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

បន្ថែមពីលើឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃឧស្សាហកម្ម ICT លើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរពីវិស័យផលិតកម្ម ICT ទៅជាវិស័យសេវាកម្ម ICT ។ ដោយសារតែបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយ ការផ្លាស់ប្តូរពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍដែលផ្តោតលើផ្នែករឹង ទៅផ្នែកទន់ត្រូវបានប្រកាសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍។ លើសពីនេះ ការតភ្ជាប់កាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទ និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍យួរដៃបានជំរុញឱ្យមានការរីកចម្រើននៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកតាមទូរស័ព្ទ និងការប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទចល័តនៃថ្នាលឌីជីថលផ្សេងៗ។

ដោយមើលឃើញពីនិន្នាការទាំងនេះ ដើម្បីការពារការប្រកួតប្រជែងជាសកល និងដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ប្រទេសនានាគួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគនៅក្នុង ICT ។ ការអភិវឌ្ឍ ICT គោលដៅនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា 5G និងបណ្តាញរួមជាមួយនឹងការនវានុវត្តន៍ R&D ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបង្កើនឥទ្ធិពលចែកចាយនៃឧស្សាហកម្ម ICT ដល់ឧស្សាហកម្មដែលមិនសូវប្រើបច្ចេកវិទ្យា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖

ដោយពិចារណាលើអថេរទាំងអស់នេះ វាច្បាស់ណាស់ថាសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសកំពុងរីកចម្រើន ឧស្សាហកម្ម IT មានសារៈសំខាន់ចំពោះផ្នែកឌីជីថល។ 

នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ចំណែកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបានរីកចម្រើនបន្តិចម្តងៗ ដែលជំរុញឱ្យវិស័យនេះមានភាពលេចធ្លោទាក់ទងគ្នា។ សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម IT ការពន្លឿននៃការណែនាំនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជា ក្លោដកុំព្យូទ័រ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មយន្ត ប្រាជ្ញាសប្បនិមិត្ត ការសិក្សាស៊ីជម្រៅ អ៉ីនធឺណិតនៃវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យា 5G  គឺគួរឱ្យរំភើប ហើយគួរតែជំរុញការអភិវឌ្ឍនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកថ្មីនៃ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជាពិសេសប្រព័ន្ធរូបវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិត។


ដោយ :  អ៉ឹម វុត្ថា ទីប្រឹក្សាក្រសួងប្រៃសណីយ៍


ចែករំលែក៖