ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា Sunderland, Accrington, HJK, Fulham មានសង្ឃឹមក្នុងផ្ទះ

ចែករំលែក៖

 

ew

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Sunderland, Accrington, HJK, Fulham ជាក្រុមដែលមានប្រវតិ្តល្អ និងមាន សង្ឃឹមឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

អង់គ្លេស League Cup
Sunderland Vs Shrewsbury
Sunderland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dortmund ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ ManCity ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Middlesbrough ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Shrewsbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Coventry ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Charlton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chesterfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Accrington Vs Burnley
Accrington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Barnet ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Wycombe ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Exeter ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Burnley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sociedad ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Swansea ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Liverpool ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/07/15Accrington 4 – 2 Burnley
26/07/14Accrington 0 – 1 Burnley

Morecambe Vs Bournemouth
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Blackpool ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Portsmouth ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Yeovil ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bournemouth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Angers ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Man United ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/03/10Bournemouth1-0Morecambe
12/12/09Morecambe5-0Bournemouth
02/05/09Morecambe0-4Bournemouth
26/11/08Bournemouth0-0Morecambe

Fulham Vs Middlesbrough
Fulham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Preston ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Leeds ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Cardiff ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Middlesbrough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sociedad ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Stoke ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sunderland ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Fulham 0-2 Middlesbrough
17/10/15Middlesbrough 0-0 Fulham
25/04/15Fulham 4-3 Middlesbrough
04/10/14Middlesbrough 2-0 Fulham
18/04/09Middlesbrough 0-0 Fulham
20/12/08Fulham 3-0 Middlesbrough
09/02/08Middlesbrough 1-0 Fulham

ឆេក Cup
Sokol Zápy Vs Baník
Sokol Zápy ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Chrastava ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Tachov ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Chrudim ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Baník ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vlašim ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Labem ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Prostějov ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

អង់គ្លេស Conference North
Darlington Vs Chorley
Darlington ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boston ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Curzon ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gloucester ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Chorley ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Kidderminster ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bradford ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Boston ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ហ្វាំងឡង់ Veikkausliiga
Ilves Vs RoPS
Ilves ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lahti ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ HIFK ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ SJK ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
RoPS ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kemi ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ SJK ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kemi ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/06/16RoPS 1 – 0 Ilves
10/02/16Ilves 0 – 0 RoPS
22/08/15RoPS 0 – 0 Ilves
22/06/15RoPS 4 – 1 Ilves
03/05/15Ilves 0 – 1 RoPS
14/03/15Ilves 1 – 2 RoPS

HJK Vs PK-35
HJK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ HIFK ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ KuPS ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ VPS ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
PK-35 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Inter Turku ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Lahti ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ KuPS ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/07/16HJK 4 – 2 PK-35
07/05/16PK-35 1 – 2 HJK
13/02/16PK-35 1 – 1 HJK
15/04/15PK-35 1 – 2 HJK
03/10/98PK-35 1 – 1 HJK
02/07/98PK-35 0 – 1 HJK
13/05/98HJK 0 – 0 PK-35

ន័រវេស Division 1
Kristiansund Vs Kongsvinger
Kristiansund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Strømmen ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandnes ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ranheim ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Kongsvinger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hødd ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Bryne ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Strømmen ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/05/16Kongsvinger1-3Kristiansund 13/03/16Kristiansund1-2Kongsvinger
01/09/13Kongsvinger5-1Kristiansund
09/06/13Kristiansund1-0Kongsvinger

Strømmen Vs KFUM
Strømmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Kristiansund ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ranheim ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kongsvinger ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
KFUM ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bryne ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandefjord ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Fredrikstad ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/05/16KFUM 1 – 3 Strømmen
29/01/15KFUM 1 – 1 Strømmen
06/03/13KFUM 3 – 2 Strømmen
19/09/09Strømmen 0 – 0 KFUM
30/05/09KFUM 1 – 6 Strømmen

Jerv Vs Ullensaker
Jerv ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sandnes ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ranheim ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Raufoss ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Ullensaker ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Raufoss ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mjøndalen ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fredrikstad ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
29/05/16Ullensaker 1 – 1 Jerv
14/03/16Ullensaker 4 – 3 Jerv

Fredrikstad Vs Åsane
Fredrikstad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levanger ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ullensaker ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ KFUM ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Åsane ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Raufoss ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mjøndalen ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ullensaker ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/05/16Åsane 3 – 0 Fredrikstad
25/10/15Åsane 3 – 3 Fredrikstad
30/04/15Fredrikstad 1 – 1 Åsane

Bryne Vs Levanger
Bryne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ KFUM ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Kongsvinger ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sandnes ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Levanger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fredrikstad ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hødd ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Jerv ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/06/16Levanger 4 – 0 Bryne
11/10/15Levanger 1 – 0 Bryne
21/06/15Bryne 4 – 1 Levanger

Ranheim Vs Sandnes
Ranheim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Jerv ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Strømmen ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Kristiansund ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Sandnes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sandefjord ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Kristiansund ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bryne ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/06/16Sandnes 2 – 0 Ranheim
01/11/15Sandnes 1 – 0 Ranheim
12/04/15Ranheim 1 – 1 Sandnes
07/08/11Sandnes 2 – 0 Ranheim
17/06/11Ranheim 0 – 1 Sandnes
01/08/10Sandnes 1 – 1 Ranheim
09/05/10Ranheim 3 – 1 Sandnes

ប៉ូឡូញ Cup
Piast Vs Lechia
Piast ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Legia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Zagłębie ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Pogoń ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lechia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Śląsk ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Korona ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jagiellonia ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Piast 3 – 0 Lechia
28/02/16Lechia 3 – 1 Piast
20/09/15Piast 2 – 1 Lechia
07/12/14Lechia 3 – 1 Piast
02/08/14Piast 1 – 3 Lechia

ស្កុតឡេន Football League
Cove Vs Huntly
Cove ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brora ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brechin ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Deveronvale ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Huntly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Rothes ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Turriff ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lossiemouth ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/11/15Cove 3 – 0 Huntly
01/08/15Huntly 1 – 2 Cove
23/10/14Cove 4 – 1 Huntly
21/08/14Huntly 1 – 4 Cove
30/11/13Huntly 1 – 3 Cove
03/08/13Cove 2 – 2 Huntly

ស្វុីស Challenge League
Servette Vs Mont
Servette ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Schaffhausen ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Breitenrain ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Wil ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Mont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Zürich ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Donneloye ១៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Chiasso ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/05/15Servette 1 – 2 Mont
15/03/15Mont 2 – 2 Servette
05/10/14Servette 2 – 0 Mont
31/08/14Mont 0 – 1 Servette

ព័រទុយហ្គាល់ Liga De Honra
Madeira(13) Vs Penafiel(5)
Madeira ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Freamunde ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Braga II ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Portimonense ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Penafiel ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Covilhã ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Portimonense ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Académica ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/05/14Madeira 1 – 2 Penafiel
11/12/13Penafiel 1 – 1 Madeira
07/04/13Madeira 0 – 0 Penafiel
10/11/12Penafiel 0 – 1 Madeira
12/02/12Penafiel 3 – 1 Madeira
04/09/11Madeira 2 – 3 Penafiel

Académica (14) Vs Portimonense(1)
Académica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Olhanense ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Santa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Penafiel ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Portimonense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sporting II ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Penafiel ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Madeira ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/04/11Académica 1 – 0 Portimonense
07/11/10Portimonense2-2Académica
13/11/09Portimonense0-0Académica
18/10/09Académica2-1Portimonense
03/02/02Académica2-2Portimonense
09/09/01Portimonense2-0Académica

Vicente (14) Vs Viseu(1)
Vicente ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Varzim ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Vizela ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Benfica II ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Viseu ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vizela ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Porto II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Varzim ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16Vicente 1 – 1 Viseu
09/12/15Viseu 1 – 1 Vicente
02/08/15Vicente 1 – 1 Viseu
05/04/98Vicente 2 – 0 Viseu
30/11/97Viseu 1 – 1 Vicente

Vizela (6) Vs Benfica II(17)
Vizela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Viseu ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Vicente ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Aves ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Benfica II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Piedade ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Varzim ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Vicente ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Porto II(4) Vs Olhanense(19)
Porto II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Aves ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Viseu ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Leixões ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Olhanense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Académica ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Famalicão ៤-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Covilhã ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Porto II 0 – 0 Olhanense
03/10/15Olhanense 0 – 2 Porto II
11/03/15Olhanense 2 – 2 Porto II
05/10/14Porto II 7 – 0 Olhanense

Covilhã(18) Vs Braga II(16)
Covilhã ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Penafiel ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sporting II ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Olhanense ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Braga II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fafe ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Madeira ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Piedade ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/02/16Braga II 0 – 2 Covilhã
30/09/15Covilhã 1 – 0 Braga II
26/04/15Braga II 1 – 2 Covilhã
08/12/14Covilhã 4 – 0 Braga II
19/01/14Braga II 3 – 0 Covilhã
25/08/13Covilhã 2 – 0 Braga II

Famalicão(11) Vs Sporting II(15)
Famalicão ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Leixões ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Olhanense ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Santa ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sporting II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Portimonense ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Covilhã ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Fafe ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16Sporting II 0- 0 Famalicão
03/10/15Famalicão 1- 1 Sporting II

ហុល្លង់ Cup
AFC Vs Kozakken
AFC ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ajax ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Twente II ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Treffers ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Kozakken ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ SteDoCo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Koninklijke ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ VVSB ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/08/10Kozakken 6 – 1 AFC

AFC ‘34 Vs Rijnvogels
AFC ‘34 ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Foresters ២-៣ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Zouaven ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bennekom ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Rijnvogels ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ VVOG ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Groene Ster ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ODIN ‘59 ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Dongen Vs Oostzaan
Dongen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ PSV ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ UDI ‘19 ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Quick ‘20 ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Oostzaan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Westlandia ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Flevo Boys ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ De Dijk ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Magreb Vs Harkemase
Magreb ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Hercules ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Achilles II ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Den Bosch II ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Harkemase ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Flevo Boys ៦-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Huizen ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Almere II ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Halsteren Vs Capelle
Halsteren ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vlissingen ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ VVOG ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gemert ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Capelle ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Excelsior ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ ODIN ‘59 ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ VVOG ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

អង់គ្លេស FA Cup
Pagham Vs Canterbury
Pagham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Thame ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Littlehampton ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Canterbury ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Canterbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Knaphill ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bridon ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Pagham ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/08/16Canterbury 1 – 1 Pagham
31/08/14Canterbury 0 – 2 Pagham

Colliers Vs Banstead
Colliers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hartley ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ AFC Croydon ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Banstead ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Banstead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Rochester ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Deal Town ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Colliers ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Banstead 3 – 3 Colliers

Penrith Vs Dunston
Penrith ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Workington ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sunderland RCA ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Dunston ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Dunston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Barnoldswick ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Barnoldswick ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Penrith ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Dunston 3 – 3 Penrith
Godmanchester Vs Eynesbury
Godmanchester ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Eynesbury ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Great Yarmout ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Eynesbury ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Eynesbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St Ives ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Peterborough ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Godmanchester ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Eynesbury1-1Godmanchester
24/02/16Godmanchester0-4 Eynesbury

Croydon Vs VCD Athletic
Croydon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hendon ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Uckfield ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ VCD Athletic ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
VCD Athletic ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bowers ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Brightlingsea ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Croydon ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16VCD Athletic 0-0 Croydon

Alresford Vs Wimborne
Alresford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bridport ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bridport ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Wimborne ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Wimborne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Evesham ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Taunton ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Alresford ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Wimborne 1 – 1 Alresford

Bodmin Vs Bideford
Bodmin ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cheddar ២-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Cheddar ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bideford ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bideford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Wantage ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bridgwater ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bodmin ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/08/16Bideford 1 – 1 Bodmin
13/09/12Bodmin 2 – 3 Bideford
08/09/12Bideford 2 – 2 Bodmin

ស៊ុយអែត Cup
Grebbestad Vs Kalmar
Grebbestad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Skövde ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gauthiod ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rynninge ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Kalmar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hammarby ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Malmö ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Helsingborg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Torslanda Vs Värnamo
Torslanda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tenhult ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sävedalen ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eskilsminne ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Värnamo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AFC United ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ängelholm ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ GAIS ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/08/10Värnamo 2 – 0 Torslanda
05/06/10Torslanda 0 – 2 Värnamo
05/09/09Torslanda 2 – 2 Värnamo
05/06/09Värnamo 1 – 0 Torslanda
31/08/08Värnamo 0 – 0 Torslanda
15/06/08Torslanda 1 – 1 Värnamo
09/09/07Torslanda 0 – 0 Värnamo

IFK Luleå Vs AIK
IFK Luleå ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sleipner ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Härnösand ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Akropolis ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
AIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Malmö ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Helsingborg ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Örebro ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/08/14IFK Luleå 0 – 2 AIK

Nyköping Vs AFC United
Nyköping ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Umeå ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Umeå ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vasalund ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
AFC United ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Värnamo ៥-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Frej ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dalkurd ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/09/14Nyköping 1 – 0 AFC United
24/05/14AFC United 3 – 0 Nyköping
21/07/13AFC United 0 – 3 Nyköping
30/06/13Nyköping 6 – 0 AFC United
02/08/12Nyköping 1 – 0 AFC United


ចែករំលែក៖