ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Netflix មានផែនការដាក់ភាពយន្តថ្មីៗចំនួន៧០០បន្ថែមក្នុងឆ្នាំ 2018

ចែករំលែក៖

ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង ៨០ ផលិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

នៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Netflix មានបំណងដាក់បញ្ចូលនិងខ្សែភាពយន្ដដើមចំនួន ៧០០ នៅលើសេវាកម្មផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ លោក David Wells បានប្រាប់ទស្សនិកជននៅសន្និសីទ Morgan Stanley Technology, Media & Telecom នៅថ្ងៃនេះថា ក្រុមហ៊ុននឹងចំណាយទឹកប្រាក់ 8 ពាន់លានដុល្លារ លើការផលិតភាពយន្តនៅឆ្នាំនេះ ដោយនិយាយថា “យើងបន្តបន្ថែមមាតិកា ហើយវានឹងដំណើរក្នុង ការជួយជំរុញកំណើន” ។ ក្នុងចំណោមផលិតកម្មចំនួន៧០០ រឿងនឹងមានប្រហែល ៨០ រឿងដែលផលិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាការកម្មវិធី «ភាពងងឹត» នៅអាឡឺម៉ង់ ជាដើម។

កាលពីខែមុន ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួននៅតែមើលឃើញការរីកចម្រើនខ្លាំង ដោយបន្ថែមអតិថិជន ៨,៣ លាននាក់កាលពីត្រីមាសមុន និងមានអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រហែល ១១០ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។

បន្ថែមពីលើការបន្ថែមខ្លឹមសារដើមបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនក៏នឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទីផ្សារផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងចំណាយប្រាក់ប្រហែល ២ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះ ពោលគឺកើនឡើងជាង ៥០ ភាគរយធៀបនឹងការចំណាយកាលពីឆ្នាំមុន។ លោក Wells បានថ្លែងថា: «យើងធ្លាប់គិតថា រាល់ប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានចំណាយលើការផលិតភាពយន្ត»។ “យើងគិតថាការធ្វើទីផ្សារគឺជាការកើនឡើងទ្វេនៅលើកា រ ចំណាយលើការផលិតភាពយន្ត” ៕ ហេង លក្ខិណា

 

 


ចែករំលែក៖