ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា៖ ពន្យាសុពលភាពនៃវិធានការរឹតត្បិតសំដៅទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅសហព័ន្ធស្វីស

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស ស្តីពីការពន្យាសុពលភាពនៃវិធានការរឹតត្បិតសំដៅទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅសហព័ន្ធស្វីស។
សូមអាននូវខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖


ចែករំលែក៖