ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ជានិស្សិត សិស្ស បញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក៖

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ជានិស្សិត សិស្ស បញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០


ចែករំលែក៖