ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Hearts, Sporting, Benevento, Verona, Latina មានប្រៀបក្នុងទឹកដី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Hearts, Sporting, Benevento, Verona, Latina ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួត ល្អ និងប្រៀបក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

ស្កុតឡេន Premiership
Hearts(4) Vs Aberdeen(3)
Hearts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Partick ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dundee ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Kilmarnock ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ross ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Motherwell ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Hamilton ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/08/16Aberdeen 0 – 0 Hearts
13/05/16Aberdeen 0 – 1 Hearts
09/04/16Hearts 2 – 1 Aberdeen
10/01/16Hearts 1 – 0 Aberdeen
12/12/15Aberdeen 1 – 0 Hearts
20/09/15Hearts 1 – 3 Aberdeen

ព័រទុយហ្គាល់ Liga 2
Académica(5) Vs Sporting II(13)
Académica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Benfica II ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Penafiel ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guimarães II ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sporting II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Guimarães II ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Porto II ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Benfica II ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ព័រទុយហ្គាល់ Cup
Vizela Vs Guimarães
Vizela ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Famalicão ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Piedade ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Freamunde ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Guimarães ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vilafranquense ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Setúbal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Arouca ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/01/07Vizela 2 – 0 Guimarães
27/08/06Guimarães 2 – 0 Vizela

Sporting Vs Varzim
Sporting ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Setúbal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Braga ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Belenenses ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Varzim ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Piedade ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Famalicão ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Fafe ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/10/05Sporting 2 – 0 Varzim
08/02/03Varzim 1 – 1 Sporting
23/09/02Sporting 0 – 0 Varzim
13/04/02Varzim 1 – 3 Sporting
09/12/01Sporting 4 – 0 Varzim
13/03/98Varzim 0 – 1 Sporting
01/11/97Sporting 1 – 1 Varzim

អុីតាលី Serie B
Salernitana (17) Vs Perugia(7)
Salernitana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Frosinone ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Carpi ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Avellino ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Perugia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Vercelli ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Spezia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Latina ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Perugia 1 – 1 Salernitana
31/10/15Salernitana 1 – 1 Perugia
27/04/14Salernitana 2 – 2 Perugia
14/12/13Perugia 1 – 0 Salernitana
16/03/08Salernitana 2 – 2 Perugia
28/10/07Perugia 1 – 1 Salernitana

Novara(12) Vs Carpi (5)
Novara ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brescia ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cesena ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Entella ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Carpi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ternana ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Salernitana ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Verona ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
22/03/14Novara 1 – 0 Carpi
15/10/13Carpi 1 – 0 Novara

Benevento(4) Vs Pisa(18)
Benevento ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Avellino ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ascoli ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Frosinone ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Pisa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bari ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cittadella ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Spezia ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/14Pisa 2 – 2 Benevento
09/11/13Benevento 1 – 1 Pisa
05/05/13Pisa 2 – 0 Benevento
16/12/12Benevento 2 – 1 Pisa
11/03/12Benevento 2 – 0 Pisa
23/10/11Pisa 2 – 0 Benevento

Cittadella(6) Vs Entella(8)
Cittadella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cesena ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Pisa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vicenza ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Entella ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ascoli ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Verona ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Novara ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/03/15Entella 2 – 1 Cittadella
21/10/14Cittadella 0 – 1 Entella

Verona (1) Vs Cesena(15)
Verona ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vicenza ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Entella ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Carpi ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Cesena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cittadella ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Novara ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Trapani ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/04/15Verona 3 – 3 Cesena
04/11/14Cesena 1 – 1 Verona
13/04/13Cesena 0 – 0 Verona
17/11/12Verona 1 – 1 Cesena
17/05/09Verona 0 – 0 Cesena
21/12/08Cesena 2 – 1 Verona

Latina (16) Vs Avellino(21)
Latina ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៥-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ascoli ២-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Brescia ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Perugia ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Avellino ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Benevento ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bari ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Salernitana ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Latina 3 – 0 Avellino
15/11/15Avellino 3 – 1 Latina
07/02/15Avellino 1 – 0 Latina
20/09/14Latina 1 – 2 Avellino
01/02/14Avellino 1 – 1 Latina
01/09/13Latina 1 – 1 Avellino

Vercelli (19) Vs Frosinone(2)
Vercelli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Perugia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ SPAL ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brescia ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Frosinone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Salernitana ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Trapani ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Benevento ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/15Frosinone 3 – 2 Vercelli
27/09/14Vercelli 1 – 1 Frosinone

Ternana (20) Vs Ascoli(13)
Ternana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Carpi ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Vicenza ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ SPAL ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ascoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Entella ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Benevento ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Bari ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Ternana 1 – 3 Ascoli
08/12/15Ascoli 1 – 0 Ternana
11/05/13Ascoli 1 – 1 Ternana
23/12/12Ternana 1 – 2 Ascoli
07/05/05Ternana 2 – 0 Ascoli
05/12/04Ascoli 0 – 0 Ternana

Trapani (22) Vs Brescia(11)
Trapani ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Entella ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Frosinone ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cesena ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Brescia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Novara ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Latina ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vercelli ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Trapani 3 – 0 Brescia
15/11/15Brescia 3 – 0 Trapani
30/03/15Brescia 1 – 1 Trapani
01/11/14Trapani 3 – 2 Brescia
31/05/14Trapani 0 – 1 Brescia
29/12/13Brescia 3 – 3 Trapani

World – Friendlies
Basque Vs Tunisia
Basque ១ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-០។ ១ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Catalonia ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Tunisia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guinea ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Libya ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Mauritania ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

World – Club Friendlies
Ittihad Vs At.Madrid
Ittihad ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fateh ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Raed ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ahli ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
At.Madrid ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Villarreal ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Palmas ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Guijuelo ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ ៕

js108052770


ចែករំលែក៖