ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Instagram បន្ថែម AIM-like status ដើម្បីបង្ហាញនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នក Online ក្នុង DM

ចែករំលែក៖

Instagram កំពុងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយដែលត្រូវបានបម្លែងចេញពី AOL Instant Messenger – ចំណុចពណ៌បៃតងដ៏មានប្រយោជន៍មួយនៅក្បែររូបថតប្រវត្តិរូបរបស់មិត្តភក្ដិរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងថាពួកគេកំពុងផ្ញើសារតាមអ៊ីនធឺណិត។

New Status នឹងបង្ហាញនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីរួមទាំងប្រអប់ទទួលរបស់ Instagram ផ្ទាល់និងម៉ឺនុយចែករំលែករបស់អ្នក។ Status នឹងបង្ហាញតែមិត្តភ័ក្ដិដែលធ្វើតាមអ្នកឬអ្នកដែលអ្នកបាននិយាយពីមុននៅក្នុងសារ Instagram ផ្ទាល់ហើយអ្នកនឹងអាចលាក់ស្ថានភាពរបស់អ្នកពីអ្នកដទៃនិងបិទលក្ខណៈពិសេសទាំងស្រុងប្រសិនបើអ្នកចង់។

ចំណុចស្ថានភាពថ្មីគួរតែអាចប្រើបាននៅលើ Instagram ទោះបីជាមិនទាន់មានពាក្យនៅឡើយថាតើ Instagram នឹងបន្ថែម ‘90s-era away messages ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖