ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងទេសចរណ៍ ដាក់ឱ្យប្រេីប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះភ្ញៀវទេសចរតាមប្រព័ន្ធ Telegram BOT ដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានដាក់ចេញសារាចរណែនាំមួយ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រេីប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីឈ្មោះភ្ញៀវទេសចរតាមប្រព័ន្ធ Telegram BOT ដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស ។

ទន្ទឹមគ្នានេះ ក្រសួងទេសចរណ៍សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា ដេីម្បីចូលរួមទប់ ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពិសេសការរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍។
ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖

ដោយ៖ សិលា


ចែករំលែក៖