ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមការងារសម្អាតប្រាក់ នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានបើកកិច្ចប្រជុំ ដឹកនាំដោយលោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សាន សុទ្ទី និង លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អុិន សុង

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រុមការងារសម្អាតប្រាក់ នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានបើកកិច្ចប្រជុំ ដឹកនាំដោយលោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សាន សុទ្ទី និង លោក ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អុិន សុង នាយករងមន្ទីរ និងសមាសជិកក្រុមការងារ ចំនួន ១៥រូប ។

ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ ស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ ជុំទី៩  និង ជុំទី១០ ។

ការងារត្រូវអនុវត្តបន្ត : 

១. បន្តការស៊ើបអង្កតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ លើករណី ធ្ងន់ធ្ងរ និងករណីធម្មតា នៅជុំទី៩ អនុវត្តន៍ជាប្រចាំ 

២. បន្តការស៊ើបអង្កេតសម្អាតប្រាក់ លើករណីគ្រឿងញៀនថ្មីៗ នៅជុំទី១០ 

៣. កំណត់រៀងរាល់ ២សប្តាហ៍ ត្រូវកិច្ចប្រជុំម្តង នៅសប្តាហ៍ទី២ នៃខែនីមួយៗ ៕

ដោយ៖ ស សម


ចែករំលែក៖